Ποδήλατα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 200W 

Τιμή: 890 ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 250W 

Τιμή: 1150 ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 250W 

Τιμή: 1350 ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

OLYMPUS MTBIKE 350W

Τιμή: 1299 ευρώ

CITY BICYCLE ΑΚΕΖ 350W

Τιμή: 1199 ευρώ

MTB CITY 350W

Τιμή: 1299 ευρώ

NILOX DOC E-BIKE X8 PLUS

Τιμή: 1349 ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

NILOX DOC E-BIKE X7F 

Τιμή: 1589 ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

NILOX DOC E-BIKE J5 

Τιμή: 1045ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

URBANGLIDE EBIKE C1 

Τιμή: 1049 ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

URBANGLIDE EBIKE BIKE 160 

Τιμή: 749 ευρώ